Confidentialitate

Moaryarty Home SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J16/11392/2019, avand CIF: 41075507 si sediul social in Craiova, str. Fratii Golesti, nr 117, Bl 49IVA, Ap 19, numita in continuare SOCIETATEA, in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului web www.gynmag.ro, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal al fiecarei persoane care acceseaza site-ul web in vederea efectuarii de comenzi online. 

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, SOCIETATEA are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate. SOCIETATEA este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 22004 din 04.11.2020.

Consideram ca este important sa va protejam confidentialitatea si sa fim deschisi cu privire la  modul in care utilizam datele dumneavoastra personale.

Aceasta declaratie este pentru a va instiinta asupra tipului de informatii colectate de la clienti si la modul in care utilizam aceste informatii. 

Moaryarty Home SRL proceseaza si stocheaza date cu caracter personal in UE si este capabila sa demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cat si cu principiile stabilite in acest document.

Website-ul www.gynmag.ro functioneaza in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor ("GDPR"), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu.

Aceasta declaratie de confidentialitate se afla in responsabilitatea Moaryarty Home SRL, care detine responsabilitatea generala pentru asigurarea conformitatii.

Moaryarty Home SRL va determina scopurile si metodele de procesare a datelor introduse si colectate online, fiind considerat controlor al datelor.

1. Principii de protectie a datelor  

Colectarea datelor personale se va face numai in scopurile specificate, explicite si legitime.  Datele nu vor fi procesate catre terti intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;
Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate;
Procesarea datelor personale se va face intr-o maniera legala, corecta si transparenta;
Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara;
Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decat in cazul in care acest lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor, cat si de la dreptul de portabilitate al datelor. 

2. Datele personale

Date personale inseamna orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana subiect).
Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in legatura cu alte date) ce se refera la persoana subiect, cum ar fi nume, data de nastere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc. 

3. Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectam pot include urmatoarele:

Numele si datele de contact (Colectam numele si prenumele dvs., adresa de e-mail, adresa postala, numarul de telefon si alte date de contact similare)
Colectam parolele, indiciile pentru parole si informatii de securitate similare folosite pentru autentificare si pentru accesarea contului.
Colectam date despre dispozitivul dvs. si despre modul in care dvs. si dispozitivul interactionati cu produsele noastre.
Colectam date despre caracteristicile pe care le utilizati, articolele pe care le achizitionati si paginile web pe care le vizitati.
Colectam date despre dispozitivul si reteaua pe care le utilizati pentru a va conecta la produsele noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare si aplicatiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ adresa IP, setarile regionale si setarile de limba.

4. Scopul colectarii datelor personale

informarea clientilor/cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si/sau serviciile achizitionate;
pentru indeplinirea obligatiilor legale in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.
trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS),  numai in cazul in care persoana vizata si-a exprimat in mod explicit acordul. Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea Informatiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale. In plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii Informatiile contului meu.
cercetare de piata, urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului clientului/cumparatorului.
De asemenea, Moaryarty Home SRL poate furniza datele cu caracter personal ale cumparatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata bunurilor si serviciilor noastre, asiguratori, furnizori de servicii de administrare, personalizare si imbunatatire a site-urilor.

Informatiile cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

5. Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate si vom stoca datele doar atat cat este necesar pentru scopul mai sus mentionat.
Vom pastra informatiile clientului pentru perioada in care contul sau este activ, pentru oricare din scopurile mentionate mai sus (pct. 4).
Accesul la datele personale este strict limitat personalului Moaryarty Home SRL, asociatilor care detin autorizatia necesara si nevoia clar definita pentru utilizarea datelor.
Daca utilizatorii nu doresc divulgarea datelor personale acestor companii, acestia sunt rugati sa ne contacteze la adresa de email dpo@gynmag.ro

6. Securitatea procesarii

Vom procesa datele in mod sigur, vom aplica si mentine masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, in mod special atunci cand procesarea presupune transmiterea datelor printr-o retea atat cat si impotriva oricarei alte forme de procesare ilegala.

Intrebari legate de securitatea datelor personale pot fi trimise la adresa de email dpo@gynmag.ro

7. Accesul si rectificarea sau stergerea datelor personale

Clientii au dreptul de a solicita in orice moment accesul la:  rectificarea, portabilitatea, stergerea sau restrictionarea procesarii datelor colectate.
pentru pastrarea datelor personale actualizate, recomandam utilizatorilor sa ne informeze despre orice schimbare sau discrepanta.
Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obtine informatii legate de datele personale ( daca la solicitarea unui tert, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal ),  va rugam sa ne contactati la adresa de email: dpo@gynmag.ro


Cerere semnata si datata.

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

- dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Moaryarty Home SRL, conform celor descrise in prezentul document;

- dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Moaryarty Home SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

- dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre Moaryarty Home SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

- dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

     acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
     in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
     in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
     in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
     in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
     datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Moaryarty Home SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

- dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :

     persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
     prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
     operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
     persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
- dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Moaryarty Home SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

- dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;

    in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Moaryarty Home SRL sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Moaryarty Home SRL poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
     in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

- dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: dpo@gynmag.ro .

8. E-mailuri de marketing

Moaryarty Home SRL are dreptul sa trimita clientilor e-mailuri de marketing cu consimtamantul acestora. Aceasta forma specifica de consimtamant trebuie data in mod liber, informata specific si precis.

Aceste cereri sunt indeplinite in momentul in care clientii au optat sa primeasca e-mailuri de marketing (au aprobat activ), bifand sectiunea „Abonarea la newsletter", afisata la intregistrarea unui cont nou, la abonarea pentru newslettere precum si in contul personal.

*Prin text se inteleg acele comunicari de tip sms trimise pe telefonul mobil sau notificarile push ce apar in browserul de Chrome sau Firefox.

Clientii vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere si fara costuri, asupra procesarii datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, fara a trebui sa furnizeze justificari concrete. Clientii pot face acest lucru dand click pe linkul „Dezabonare" care apare in mesajele de e-mail pe care acestia le primesc sau pot trimite un mesaj la office@gynmag.ro. Odata ce clientul si-a exprimat dezacordul, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

*E-mailurile de marketing contin informatii pe care le consideram interesante pentru client, promotii si oferte de ultima ora legate de produsele si serviciile noastre.

9. Plangeri

Clientii au dreptul sa adreseze o plangere legata de procesarea datelor lor personale. Toate intrebarile si plangerile vor fi prelucrate de catre Moaryarty Home SRL in timp util si in concordanta cu procedurile interne. 
Plangerile pot fi trimise la adresa dpo@gynmag.ro

In cazul improbabil in care clientii au suferit daune din cauza incalcarii drepturilor conform politicii de protectie a datelor personale si Moaryarty Home SRL nu a tratat plangerea in mod corespunzator, clientii au posibilitatea de a trimite o plangere autoritatii superioare( ANSPDCP ) .

10. Modificari ale acestei politici

Aceasta politica poate fi actualizata din cand in cand, de exemplu in urma modificarii legislatiei relevante sau schimbarii structurii corporative in cadrul Moaryarty Home SRL.

In cazul in care se fac modificari ale acestui material, clientii vor fi notificati pe e-mail sau prin intermediul website-ului inainte ca schimbarile sa intre in vigoare.

Incurajam clientii sa verifice aceasta pagina periodic pentru a fi informati despre ultimele noutati in ceea ce priveste practicile noastre de confidentialitate.

PRIN CITIREA DOCUMENTULUI ATI LUAT LA CUNOSTINTA FAPTUL CA VA SUNT GARANTATE DREPTURILE PREVAZUTE DE LEGE, RESPECTIV DREPTUL LA INFORMARE, DREPTUL DE ACCES LA DATE, DREPTUL DE INTERVENTIE, DREPTUL DE OPOZITIE, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE, DREPTUL DE VA ADRESA JUSTITIEI IN CAZ DE INCALCARE A DREPTURILOR,  GARANTATE DE LEGEA 677/2001 PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL,  SI LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE.

Politica de utilizare a Cookie-urilor

Moaryarty Home SRL administratorul website-ului www.gynmag.ro stocheaza si prelucreaza datele cu caracter personal, in conformitate cu Legea privind protectia datelor cu caracter personal Nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Ce este politica de utilizare Cookie-uri?

Aceasta politica se refera la cookie-urile si paginile web operate de Moaryarty Home SRL, cu sediul social in Craiova.

2. Ce sunt Cookie-urile?

Aceasta politica se refera la Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni, formate din litere si numere, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si sunt complet "pasive" (nu contin programe software, virusi sau spyware si nu pot accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).-urile si paginile web operate de Moaryarty Home SRL, cu sediul social in Craiova.

3. La ce sunt folosite Cookie-urile?

Cookie-urile pot asigura o interactiune mai rapida si mai usoara intre utilizatori si site-urile web. Spre exemplu, in momentul autentificarii unui utilizator pe un anumit site web, datele de autentificare sunt stocate intr-un cookie; ulterior, utilizatorul poate accesa respectivul site fara sa fie nevoie sa se autentifice din nou.

In  alte cazuri, cookie-urile pot fi utilizate pentru stocarea de informatii referitoare la activitatile desfasurate de utilizator pe o anumita pagina web, astfel incat acesta sa isi poata relua usor respectivele activitati la o accesare ulterioara a site-ului. Cookie-urile spun serverului ce pagini trebuie sa arate utilizatorului, astfel incat acesta sa nu fie nevoit sa isi aminteasca acest lucru sau sa navigheze intregul site de la inceput. Astfel, cookie-urile pot fi asimilate unor „semne de carte" care ii spun utilizatorului exact unde a ramas in cadrul unui site web.

In mod similar, cookie-urile pot stoca informatii referitoare la produsele comandate de catre utilizator pe un site de comert electronic, facand astfel posibil conceptul de „cos de cumparaturi".

4. Ce Cookie-uri folosim?

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cookie-urile fixe sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

Fisiere de tip cookie absolut necesare va permit sa navigați pe Website si sa ii utilizați funcțiile de baza. De obicei, acestea sunt instalate doar ca raspuns la acțiunile efectuate de dvs. care echivaleaza cu o cerere de servicii. Aceste fisiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea Website-urilor.
Fisiere de tip cookie privind funcționalitatea sunt utilizate pentru a va recunoaste atunci cand reveniți pe Website-ul nostru si ne permit sa va oferim funcții imbunatațite si mai personalizate, cum ar fi reamintirea preferințelor dvs.  Aceste fisiere de tip cookie colecteaza informații anonime si nu pot urmari navigarile dvs. pe alte site-uri web.
Fisiere de tip cookie analitice si privind performanța ne permit sa recunoastem si sa numaram utilizatorii si sa colectam informații despre modul in care este utilizat Website-ul (de exemplu, paginile pe care un utilizator le deschide cel mai des). Aceasta ne ajuta sa imbunatațim modul in care funcționeaza Website-ul nostru, de exemplu, asigurand ca puteți gasi usor ceea ce cautați. Perioada de expirare a acestor fisiere de tip cookie este de maximum 1 ani. In ceea ce priveste third-party cookies, perioada de expirare poate sa varieze si in unele cazuri poate depasi 2 ani.
Website-ul gynmag.ro utilizeaza Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, furnizat de Google. Google Analytics utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit Website sa analizeze modul in care utilizați respectivul Website. Informațiile generate de fisierele de tip cookie cu privire la utilizarea de catre dvs. a Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP)  vor fi transmise si stocate de Google pe servere care pot fi localizate in UE, SEE si/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații in scopul evaluarii utilizarii de catre dvs. a Website-ului, elaborand rapoarte cu privire la activitatea Website-ului pentru operatorii Website-ului si furnizand alte servicii referitoare la activitatea Website-ului si la utilizarea internetului.
Fisiere de tip cookie privind marketing si identificarea publicului ținta inregistreaza vizita dvs. pe Website-ul nostru, paginile pe care le-ați vizitat si link-urile pe care le-ați accesat. Vom utiliza aceste informații pentru a oferi reclame mai relevante pentru dvs. si interesele dvs. De asemenea, acestea sunt utilizate pentru a limita frecvența cu care puteți vedea o reclama si pentru a ajuta la masurarea eficienței campaniilor publicitare. De asemenea, putem impartasi aceste informații cu terțe-parți (cum ar fi agenții de publicitate) in acest scop. Perioada de expirare a acestor fisiere de tip cookie este de maximum 2 ani. In ceea ce priveste third-party cookies, perioada de expirare poate sa varieze si in unele cazuri poate depasi 2 ani.
Fisiere de tip cookie privind rețelele sociale va permit sa impartasiți pe site-ul web activitatea dvs. pe rețele sociale, cum ar fi Facebook.

5. Contin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentrua facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

6. Stergerea Cookie-urilor

Limitarea folosirii Cookie-urilor sau stergerea lor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web. Daca totusi doresti sa le stergi, sectiunea "Help" din browser-ul pe care il folosesti, ar trebui sa ofere instructiuni cu privire la modul de a localiza fisierul sau directorul care stocheaza cookie-uri.

Va puteți retrage consimțamantul privind fisierele de tip cookie in orice moment.

In cazul in care doriți sa eliminați fisierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. si sa configurați browserul dvs. web astfel incat sa refuze fisiere de tip cookie, puteți sa utilizați setarile privind preferințele din browser-ul dvs. web. De  obicei, puteți gasi setarile de navigare referitoare la fisiere de tip cookie in meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe  care il utilizați pentru a accesa Website-urile noastre. In funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fisierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, va rugam sa vizitați website-ul browserelor dvs.:

Setari cookie in Internet Explorer – Internet Explorer;
Setari cookie in Firefox – Firefox;
Setari cookie in Chrome – Chrome;
Setari cookie in Safari – Safari;
Setari cookie in Edge – Edge;
Setari cookie in Opera – Opera.

Te rugam sa retii ca prin stergerea sau dezactivarea cookie-urile viitoare, experienta ta de utilizator poate fi afectata si s-ar putea sa nu fii in masura sa profiti de anumite functii ale site-ului nostru.

Mai multe detalii despre cookies poți afla de aici: http://www.allaboutcookies.org/.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat